Różaniec misyjny w Chrząszczycach

 
W dniu modlitewnej pamięci o Kościołach Prześladowanych Wspólnota Dzieci Maryi z Chrząszczyc wraz ze swoją opiekunka S.  Antoniną prowadziła różaniec misyjny. Modlitwą ogarnięty został cały świat, wszystkie kontynenty i ludzie tam mieszkający.  W sposób szczególny Dzieci modliły się za s. Weronikę, która kiedyś prowadziła tę grupę, a teraz jest na misjach w Peru.