Boskie DNA

Od 6 do 8 marca w domu opolskim odbyło się spotkanie dla młodzieży zatytułowane „Boskie DNA”. W piątkowy wieczór, po krótkim zapoznaniu się, uczestnicy skupienia zmierzyli się z pytaniami o tożsamość i autentyzm człowieka wierzącego w Chrystusa,  oglądając film pod tytułem „Miłość wszystko zwycięża”. Swoje przeżycia i przemyślenia powierzali Bogu podczas wspólnej Drogi Krzyżowej. Ta modlitwa zakończyła dzień i otwierała na słuchanie Słowa, które Bóg kierował do każdego z młodych ludzi. Wieczór był też okazją do indywidualnego, pogłębionego rachunku sumienia.

            Następnego dnia swoiste „badanie DNA” rozpoczęło się od uświadomienia sobie, że do badania potrzebny jest najlepszy Specjalista w tej dziedzinie… Obraz namiotu, w którym mimo jego niedoskonałości i braków, chce zamieszkiwać Jezus, posłużył jako wstęp do pracy warsztatowej młodzieży. W odkrywaniu wiernej miłości Ojca oraz płynącej z niej wolności wobec zasad tego świata pomagały ewangeliczne błogosławieństwa, których sens  młodzi odczytywali z kodów QR.  W sobotnie popołudnie konferencja kapłana, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty i Eucharystia były spotkaniem z Tym, którego obraz i podobieństwo każdy z nas nosi w sobie.

Weekendowe spotkanie zakończyło się niedzielną Eucharystią ze wspólnotą Sióstr, po której młodzież wyjechała zabierając ze sobą radość ze spotkania z Chrystusem, Siostrami  i sobą nawzajem.