• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Życzenia wielkanocne

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest niebywałym triumfem Bożej miłości –  poruszającej serca i umysły każdego wierzącego.
Nie sposób opisać dobroć i łaskę, 
którą zostaliśmy obdarowani – my,  zwykli grzesznicy.    
                                                                      Kardynał Stefan Wyszyński

W czasie, w którym świat i my zmagamy się z pandemią, przeżywamy tajemnicę triumfu Bożej miłości nad ludzką nędzą. Ludzką słabość pokonała Miłość! W perspektywie codziennych wydarzeń, które słyszymy, nie ma wątpliwości, że Anioł  śmierci przechodzi przez świat. Zatem przeżywanie tej tajemnicy Bożej miłości  jeszcze bardziej porusza nasze serca, pobudza do wdzięczności i wywołuje prawdziwą radość z obecności Pana: Chrystus Zmartwychwstał, ALLELUJA! 

Na kartach Ewangelii, po Zmartwychwstaniu, nie znajdziemy nic o bólu, smutku czy rozczarowaniu. Jezus nie zatrzymał się nad tym, co ludzie z Nim uczynili. Nie podkreślał swej niezwykłej wielkości. Nie ukazywał się uczniom w postaci Zmartwychwstałego Zwycięzcy. Był zwykły i codzienny i taki nadal jest ukryty pod postacią Białej Hostii, przychodzący do nas w Eucharystii. Stanął i ciągle staje na czele ludzi słabych, idących do Ojca, których odkupił własną Krwią! Dlatego patrzył na nich i patrzy na nas, jak na odzyskane skarby.

Swoją miłością Chrystus uczy nas umiejętności przekraczania wszystkiego, co mogłoby dla nas być przykre i bolesne. Uczy nas przekraczania siebie. To, co było, minęło! Wprowadził nas w nowe życie i w nową atmosferę.

Taki jest sposób działania Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest to też sposób działania wszystkich miłujących Chrystusa i wszystkich miłujących się w Chrystusie. On nam pokazał, jak trzeba odnosić się do wspólnoty, aby dobrze żyć z siostrami, z braćmi.

Niech ten sposób działania Zmartwychwstałego stanie się i naszym sposobem przebywania z innymi, który budzi radość Bożą! Niech każda wspólnota będzie wspólnotą radości Bożej, wspólnotą serdeczności i miłości, zaufania i życzliwości, dobroci i swojskości, gdzie nie pamięta się uraz i nie mówi się o doznanych krzywdach, bo panuje miłość, która wszystko zwycięża, zapomina i przebacza! 

Złączone w radości Zmartwychwstałego Pana i modlitwie,
M. Irenea Książak   M. Ewa Atłas  M. Krystiana Wester