• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Służba apostolska Prowincji

Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały założycielkę naszego Zgromadzenia - Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Wiedziała, że miłość i głęboki duch modlitwy czynią owocnymi wszelkie podejmowane przez siostry prace apostolskie. Dlatego często zachęcała siostry, by więcej mówiły Bogu o dzieciach niż dzieciom o Bogu.  Przypominała, by w innych służyć przede wszystkim Bogu samemu i często rozważać postawę Jezusa wobec dzieci, które z miłością brał w objęcia i błogosławił. 

Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w jej duchu. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.

Apostolat Sióstr Szkolnych de Notre Dame obejmuje zarówno służbę wśród dzieci i młodzieży, jak i pracę w parafiach oraz na rzecz diecezji. Siostry katechizują w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w przedszkolach. Prowadzą bursy dla studentek, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych chłopców, przedszkola, świetlice, wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stałą, nowo-rozwijającą się formą służby dzieciom i młodzieży jest wolontariat.
 
 Obok stałej służby apostolskiej siostry prowadzą nadto grupy przyparafialne (Dzieci Maryi, schole), organizują rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt.  Kilkuletnią tradycją opolskiej wspólnoty jest organizowanie  nocnego czuwania dla młodzieży w intencji diakonów, którzy w danym roku przyjmują święcenia kapłańskie. Odpowiadając na zaproszenia księży proboszczów siostry włączają się w prowadzenie rekolekcji szkolnych, parafialnych, oazowych, uczestniczą w pielgrzymkach, dzielą się z młodzieżą tajemnicą swego powołania. 
 
 W ramach współczesnych metod nowej ewangelizacji siostry prowadzą zespół teatralny, który dzisiejszemu człowiekowi przybliża w oryginalny sposób Słowo Boże, tajemnicę powołania i sensu życia ludzkiego.