• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Przemyśl

Modlitwa jest bramą, przez którą wychodzimy ku Bogu,  ale także ku sobie wzajemnie i ku ludziom, którym służymy. Spędzając czas w obecności Boga uczymy się kochać i zdobywamy odwagę do wiernej służby innym. Modlitwa upodabnia nas do Boga, bo kto z Kim przystaje, takim się staje. Każdego dnia stajemy przed Bogiem gotowe, by On kształtował nasze serce. Uczymy się odczytywać Jego działanie w naszym życiu. Staramy się żyć świadomie w obecności Boga bez względu na to, jakie są nasze zajęcia w ciągu dnia, bo „jeśli Jezus jest skarbem naszego serca,  to zawsze chętnie z Nim przebywamy” (List 714). Tak jak Założycielka naszego Zgromadzenia bł. Matka Teresa staramy się czynić  wszystko, by Bóg był coraz bardziej wielbiony, miłowany i aby Jego Królestwo się rozszerzało… 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH


Różaniec to jedna z najpiękniejszych modlitw, jest połączeniem modlitwy ustnej z rozmyślaniem. Usta wymawiają słowa pozdrowienia Anielskiego a myśl stara się zanurzać w tajemnicach różańcowych. Każda dziesiątka daje ci jedną tajemnicę do rozważenia. Wpatruj się w tę tajemnicę. Wpatruj się w piękność Jezusa i Maryi.

TAJEMNICE

RADOSNE                     ŚWIATŁA                      BOLESNE              CHWALEBNE 
 

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie.

 Izrael pełen tęsknoty oczekuje Mesjasza. I dziś serce ludzkie jest niespokojne i pełne wyczekiwania. Zbliżmy się do Maryi Niepokalanej. Ona cicha, pokorna , pełna skupienia, zanurzona w Tym, Który się w Niej począł z Ducha Świętego. On Jeden może wypełnić  i zaspokoić wszelkie pragnienia serca ludzkiego.
 

2. Magnificat

 Niepokalana – czysta, krystaliczna Jej dusza. Śpieszy radosna w służbie bliźniego. Tam, gdzie jest czystość serca i duszy, tam jest radość. Tam gdzie służy się drugiemu człowiekowi tam mieszka radość. Módlmy się o pokój i radość dla ludzi smutnych i zniechęconych, spragnionych radości.
 

 3. Boże Narodzenie

Maleńki Jezus leży w stajni w żłobie, w zimnie i chłodzie. Bo Go przyjąć nie chcieli, bo nie było dla Niego miejsca wśród ludzi.  Ty Go Maryjo trzymasz w Swoich ramionach ogrzewasz Swoją miłością. Maryjo rozgrzej ludzkie serca miłością. Obudź i wyprowadź z miernoty, oziębłości, obojętności. Niech każde przyjęcie Jezusa – Hostii rozgrzewa ludzkie serca coraz większą miłością i przemienia nas.
 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Czy to jest Ten, na Którego ludy czekały? Jakże zawiódł oczekiwanie ludzi dumnych i pysznych. Tylko Anna i Symeon Go poznali? Maryja przyjmowała każde Słowo Boże, rozważała i zachowywała je w sercu swoim. I dziś Jezus kryje się pod niepozorną postacią Chleba i Wina i oczekuje naszej wiary. Módlmy się za tych, którzy nie umieją uwierzyć.
 

5. Jezus pozostał w świątyni.

 Jezus pozostał w świątyni o czym nie wiedzieli Maryja i Józef. Szukali Go i znaleźli w świątyni. Wielu ludzi zagubiło Boga w swoim życiu , wielu odeszło od Niego. Ale też wielu szuka Prawdy, szuka Boga. Kto szuka – ten znajduje, a kto prosi otrzymuje. Módlmy się za nich wszystkich, aby mogli Go znaleźć w Chrystusowym Kościele. Maryjo! Wierna Służebnico zatroskana o nasze zbawienie – módl się za nami.
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Głos Ojca

Bóg mówi do mnie: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, mam w tobie upodobanie. Ty jesteś solą ziemi i światłem świata. Nie dopiero staniesz się kiedy się udoskonalisz. Jesteś...

 
2. Przyjdź na wesele.

Jesteś zaproszony na wesele do Kany. Tam powierz Jezusowi swoje trudności, zmartwienia. On potrafi ci pomóc. Dlatego wracając do swojej codzienności bądź pełen radosnego zaufania – jak Maryja.


3. Szukaj Królestwa

Bóg mówi do mnie: Szukaj mojego królestwa staraj się o nie. Królestwo jest jak piękna perła, ziarenko gorczycy, ukryty skarb. Nie patrz w daleką przyszłość – moje królestwo jest w tobie.


4. Światło Oblicza.

Wejdź na górę Tabor i popatrz na Jezusa. Chciałbyś, aby ta chwila trwała wiecznie, ale trzeba zejść na dół. Pamiętaj jednak, że w Tobie pozostanie światło Oblicza Jezusa i Ono będzie oświecało każdy twój dzień.


 5. Żyj Eucharystią

Daję ci Moje serce. Bóg mówi Chcę by biło w tobie eucharystyczne serce. Ja zawsze ci je daję. Niech Eucharystia będzie twoją siłą każdego dnia. 
 

TAJEMNICE BOLESNE 

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.”
 Nie jest łatwo przyjąć Boga, który przychodzi do mnie ukryty w sytuacji trudnej, której nie mogę zrozumieć. Jedynie oczami wiary możemy dostrzec plan Boga. Gdy się patrzy na wydarzenia po Bożemu – nie ma przypadków. Całe życie aż po najdrobniejsze szczegóły nakreślone jest w planach Boga i układa się w sensowną całość…
 

 2. Biczowanie

Bóg zsyła na nas różne doświadczenia i próby. Nie powinny nas one jednak załamywać, ale umacniać naszą wiarę. Nieraz musimy przejść przez ogniową próbę, ale Bóg ma zaskakujące rozwiązania dla tych, którzy Mu zawierzyli.
„Za pełną radość poczytujcie to sobie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia wiarę waszą na próbę rodzi wytrwałość.”
 

3. Cierniem Ukoronowanie

 „Kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie zachowa je na życie wieczne.”
 Zdanie się na Boga jest najwyższą formą zawierzenia i oparcia się na Nim. Bóg dając nam trudne łaski ogołaca nas z wielu rzeczy, które nas zniewalają. Gdy uznajemy swoje ubóstwo i nędzę, pozwalamy działać mocy Bożej. Moc Boża doskonali się w naszej słabości.
 

4. Droga krzyżowa

Bóg realizuje swoje zamiary i obietnice konsekwentnie, chociaż nie zawsze potrafimy zrozumieć Jego sposób działania. W nas, jako ludziach nadziei nie powinno być miejsca na beznadziejność, smutek, czy przygnębienie. Wierząc, że cierpienie ma sens, potrafimy znieść wiele. Trzeba sobie wciąż wyjaśniać sens Bożych doświadczeń i duchowych oczyszczeń. Chrystus nam przypomina: „Wystarczy ci mojej łaski”.
 

5. Śmierć Pana Jezusa

Po ludzku Chrystus poniósł klęskę. Nasze działanie również może się często łączyć z pozorną klęską. Jest to okazja, by upodobnić się do Ukrzyżowanego. Inna jest Boża logika i ocena rzeczywistości. Bóg dopuszcza sytuacje trudne, które mogą boleć, ale które przyjęte w duchu wiary mogą stawać się momentami największego uświęcenia. Bóg bowiem z tymi, którzy go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra.
 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Tęsknota za życiem
Wszystko zaczyna się od tęsknoty… Gdzie pozostajesz z twoją tęsknotą za miłością i bezpiecznym schronieniem? Uwierz, że jest miłość. Pomimo nienawiści i i cierpień, pomimo krzyża i śmierci, ostatnie słowo należy do życia! Ufaj, ze Bóg nas kocha i bądź gotów kochać. Uwierz, że jest nadzieja dla wszystkich słabych tego świata. Nadzieja, która trwa w nadziei Boga.
 
2. Tęsknota za domem Ojca.
Każdy człowiek pragnie być w domu . Tęskni za drugim człowiekiem, za wspólnotą utworzoną ze wzajemnej życzliwości. W tym pragnieniu zakorzenione jest głębokie pragnienie bycia w domu Ojca, pragnienie Jego ojcowskiej miłości.
 
3. Tęsknota za świętością.
Każdy człowiek jest jak artysta, który swoim życiu odtwarza Chrystusa. Chrystus chce się ukształtować w każdym człowieku, również we mnie. To jest cel całej sztuki życia: by Chrystus stał się w nim widoczny. Niech moje życie pozwoli Chrystusowi zabłysnąć. Duchu Święty, uczyń Jezusa widocznym w moim życiu!
 
4. Tęsknota za miłością.
Bóg jest ofiarującą się darmo miłością, która miłosiernie pochyla się nad każda istotą, by stała się tym, do czego ją powołał. Czego nie ma w naszych planach, spoczywa w planach Boga. Całe nasze życie po wszystkie szczegóły wyznaczone jest przez Bożą Opatrzność i w obliczu Boga ma sens doskonały.
 
5. Tęsknota za obecnością Boga.
Przed obliczem Boga jasno zrozumiem, o co chodziło w moim życiu. Gdy spoglądam na siebie w obliczu Boga, przyjmuję wszystko takim, jakie jest, składam w ręce Boga i Jemu pozostawiam. wtedy mogę w Nim naprawdę spocząć i zacząć nowy dzień jak nowe życie.