• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Aktualności Shalom 2

Każdego roku, 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska, z ang. World Environment Day, ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej. Obchody Światowego Dnia Środowiska mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej  na temat ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie.

Tego dnia na całym świecie organizowane są imprezy promujące działania proekologiczne i zachęcające do aktywnego udziału w ochronie środowiska. Liczne festyny, pikniki i warsztaty mają na celu uwrażliwienie ludzi na sprawy związane z ekologią, segregacją odpadów oraz upowszechnienie czystych technologii, edukacji w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

Praktyczne Rady Ochrony Środowiska dla dzieci i dorosłych.

 • Odważnie podejmuj rozmowę ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób wpływasz na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być przyjaznym dla środowiska!
 • Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.).
 • Rezygnuj z zakupu produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, będąc świadomym konsumentem, chronisz środowisko naturalne!
 • Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza!
 • Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób oszczędzasz energię!
 • Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. W ten sposób oszczędzasz wodę!
 • Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci!
 • Zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer. W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
 • Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj swojemu nauczycielowi abyście mogli wspólnie, całą klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób ograniczasz ich ilość Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.
 • Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
 • Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób możesz sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska naturalnego!


WARTO   PRZEMYŚLEĆ!


Człowiek jest wielki nie przez to co ma i kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.  To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.Eryk Mistewicz

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.Autor nieznany

Żeby coś stało się możliwe trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwymHermann Hesse

Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę, uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia nowych cywilizacji. I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach kuli ziemskiej pod naciskiem człowieka przyroda zaczęła ustępować, cofać się, a nawet ginąć.N. Fiedorenko

Przyroda bez człowieka może żyć,  ale człowiek bez przyrody ZGINIE.Autor nieznany

Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.Florian Plit

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie.I. Oksińska

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem.Konfucjusz

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie, patrz na koniec.Autor nieznany

MODLITWA W SOLIDARNOŚCI Z CAŁYM STWORZENIEM

O jak piękne są Twoje drogi Boże, dzieła Twego stworzenia.
Pobudź naszą świadomość, byśmy poznali
i poczuli w głębi naszych serc te powiązania ze wszystkim co istnieje.
Wpajaj w nas dar bycia współtwórcami i troszczącymi się o ŻYCIE.
Naucz nas nowych i prawych sposobów życia tak, aby obecne i przyszłe pokolenia
mogły pokornie przebywać w pięknie,
czule miłować wszystko i żyć sprawiedliwie
w solidarności z całym stworzeniem.
Łaskawy i miłujący Boże, daj nam odwagę dążenia do takiej przemiany siebie
i społeczeństwa, oraz daj siłę by stale to dostrzegać. Amen.

W praktyce....

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972. Jego głównym celem jestzwrócenie uwagi na stan środowiska, eksploatację zasobów naturalnych oraz niezrównoważoną produkcję i konsumpcję.

W Polskiej Prowincji dzień ten został przeżyty w atmosferze modlitwy i szczególnej wrażliwości na środowisko naturalne- jego bogactwo i zagrożenia. W większości naszych wspólnot te intencje towarzyszyły naszej modlitwie brewiarzowej i różańcowej, Eucharystii, oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Podjęłyśmy rozważania i dyskusje nad treścią Encykliki Papieża Franciszka „Laudato Si”, która stała się dla nas okazją do rewizji codziennych decyzji oraz ukazała potrzebę pogłębienia szacunku dla osoby ludzkiej oraz odważnego podejmowania problemów związanych z ochroną środowiska i przyrody.

W grupach przedszkolnych Siostry podjęły tę tematykę wykorzystując metody aktywizujące zachęcające dzieci do twórczego działania w przyszłości. Teatrzyk pt: „Klimacik i decybelek” ukierunkował dzieci na osobistą odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyją. Spotkanie z braćmi Franciszkanami ukazało głębię modlitwy uwielbienia w Duchu Św. Franciszka. Dzieci brały także udział w akcji pt:„sprzątanie Świata” oraz odbyły wycieczkę do Tylicza po paśmie Jaworzyny Krynickiej pod hasłem „Dziękujemy Panu Bogu za góry, rośliny i zwierzęta”.

Siostry katechetki w poszczególnych grupach wiekowych podjęły dyskusję na temat „poszanowania Świata i dzieł Bożych ukierunkowaną na przyrodę, ludzi i zwierzęta” oraz wycieczki plenerowe. Nie zabrakło również zajęć warsztatowych, w których młodzież mogła dowiedzieć się, jakie są rodzaje zanieczyszczeń środowiska oraz ich skutki, a także jak i dlaczego należy dbać o środowisko. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną i samodzielnie opracowała mapę mentalną. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał plakietkę z hasłem przewodnim: "Już wiem jak być pozytywnie zielonym".

w Opolu odbyła się prelekcji ukazująca miejsca, gdzie zagrożona jest „ekologia ludzka” i odrzucane są podstawowe wartości, które należy respektować i chronić. Zapoznano się z katalogiem firm, które w sposób bezpośredni lub przy współpracy z innymi zajmują się sponsorowaniem klinik aborcyjnych. Spotkanie to ukazało potrzebę świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, uwrażliwił na potrzebę solidarności z ludźmi ubogimi oraz pokazał potrzebę wyeliminowania wszelkiego marnotrawstwa i niszczenia żywności.