Od września ubiegłego roku  każdego 18 dnia miesiąca o 19.30 odbywają się w Nowym Sączu spoktania modlitewno- formacyjne dla młodzieży organizowane przez ks. Łukasza Platę (parafia św. Kazimierza) oraz Siostry Szkolne de Notre Dame: s. Augustynę i s. Adriannę.  Spotkania składają się z konferencji oraz adoracji Najświętszego Sakramentu i uwielbienia prowadzonego z zespołem młodzieżowym. Styczniowym spotkaniem rozpoczynamy cykl refleksji poświęconych prawdziwej miłości w oparciu i jej cechy z Hymnu  św. Pawła do Koryntian. Z powodu pandemii każde spotkanie jest transmitowane on-line, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału. 

20 czerwca w Domu Prowincjalnym Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu dziękowaliśmy Bogu za 25, 40, 50, 60 i 65 lat życia ślubami naszych Sióstr Jubilatek. Mszy Świętej przewodniczył ks. Bp Rudolf Pierskała. W tym roku uroczystości miały inny charakter. Nie mogły w nich uczestniczyć Siostry z innych placówek, które łączyły się za pośrednictwem internetu.

Siostry jubilatki świętowały w swoich wspólnotach. Zdjęcia i pozdrowienia przesyłają siostry z Bielska, gdzie jubileusz obchodzi s. Leonarda i s. Marcela

 

 

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich), w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, przez Ojca świętego Jana Pawła II. Jej święto jest obchodzone co roku 12 czerwca. Dziś rozpoczynamy nowennę przed jej liturgicznym wspomnieniem.

 
W dniach 16-24 maja będzie trwał w Kościele Tydzień Laudato Si' organizowany z okazji 5. rocznicy wydania encykliki Laudato Si'. W trosce o wspólny dom. Ojciec Święty Franciszek prosi, abyśmy byli wrażliwi na wołanie ziemi i krzyk ubogich. Jego przesłanie i więcej informacji w j. polskim można znaleźć tutaj: https://laudatosiweek.org/pl/home-pl/.
W ramach tego tygodnia 24 maja o godz. 12.00 połączymy się we wspólnej modlitwie o odpowiedzialność za dar stworzenia i solidarność międzyludzką. Tekst modlitwy na ten dzień jest dostępny tu: https://laudatosiweek.org/pl/prayer-pl/.
Trwajmy w modlitewnej łączności szczególnie pamiętając o osobach cierpiących z powodu epidemii oraz tych, które im służą.