W dniach 16-24 maja będzie trwał w Kościele Tydzień Laudato Si' organizowany z okazji 5. rocznicy wydania encykliki Laudato Si'. W trosce o wspólny dom. Ojciec Święty Franciszek prosi, abyśmy byli wrażliwi na wołanie ziemi i krzyk ubogich. Jego przesłanie i więcej informacji w j. polskim można znaleźć tutaj: https://laudatosiweek.org/pl/home-pl/.
W ramach tego tygodnia 24 maja o godz. 12.00 połączymy się we wspólnej modlitwie o odpowiedzialność za dar stworzenia i solidarność międzyludzką. Tekst modlitwy na ten dzień jest dostępny tu: https://laudatosiweek.org/pl/prayer-pl/.
Trwajmy w modlitewnej łączności szczególnie pamiętając o osobach cierpiących z powodu epidemii oraz tych, które im służą.