W najbliższą sobotę 20 czerwca 2020 roku w Domu Prowincjalnym Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu odbędzie się uroczystość Jubileuszu Sióstr obchodzących w tym roku rocznicę ślubów zakonnych.

Dziękczynną Eucharystię  w intencji Jubilatek odprawi Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała o godzinie 10:00. Uroczystość ta w tym roku będzie miała inny charakter niż zwykle. Doświadczając, tak jak wszyscy w naszym kraju i na świecie utrudnień z powodu epidemii koronawirusa i my będziemy się w tym dniu łączyć w sposób duchowy i poprzez łącza internetowe z wszystkimi naszymi Siostrami Jubilatkami i wspólnotami Prowincji. Zapraszamy do łączności duchowej i poprzez Internet (ssnd.pl – you tube) do wspólnego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za dar powołań Sióstr, które obchodzą 65-lecie, 60-lecie, 50-lecie, 40-lecie i 25-lecie ślubów zakonnych. Otaczamy nasze Siostry Jubilatki modlitwą i wspólnie uwielbiamy Boga, który zawsze jest wierny. Drogim Siostrom Jubilatkom składamy najserdeczniejsze życzenia korzystając ze słów Przełożonej Generalnej s. Roxanne Schares, która pisała w liście do tegorocznych Jubilatek: „ … Drogie Siostry Jubilatki, z Bogiem kochającym was w coraz głębszej komunii, świętujcie z radością, odnówcie swoje zaangażowanie  i zechciejcie odpowiedzieć życiem pełnym miłości, która daje wszystko”. Niech Bóg błogosławi na dalsze lata życia zakonnego.