20 czerwca w Domu Prowincjalnym Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu dziękowaliśmy Bogu za 25, 40, 50, 60 i 65 lat życia ślubami naszych Sióstr Jubilatek. Mszy Świętej przewodniczył ks. Bp Rudolf Pierskała. W tym roku uroczystości miały inny charakter. Nie mogły w nich uczestniczyć Siostry z innych placówek, które łączyły się za pośrednictwem internetu.

Siostry jubilatki świętowały w swoich wspólnotach. Zdjęcia i pozdrowienia przesyłają siostry z Bielska, gdzie jubileusz obchodzi s. Leonarda i s. Marcela