Od września ubiegłego roku  każdego 18 dnia miesiąca o 19.30 odbywają się w Nowym Sączu spoktania modlitewno- formacyjne dla młodzieży organizowane przez ks. Łukasza Platę (parafia św. Kazimierza) oraz Siostry Szkolne de Notre Dame: s. Augustynę i s. Adriannę.  Spotkania składają się z konferencji oraz adoracji Najświętszego Sakramentu i uwielbienia prowadzonego z zespołem młodzieżowym. Styczniowym spotkaniem rozpoczynamy cykl refleksji poświęconych prawdziwej miłości w oparciu i jej cechy z Hymnu  św. Pawła do Koryntian. Z powodu pandemii każde spotkanie jest transmitowane on-line, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału.