Gdzie jesteśmy:

Wspólnoty Polskiej Prowincji

OPOLE

ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole tel./fax. 77/ 402 50 85; 77 423 10 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIELSKO-BIAŁA

ul. Schodowa 6, 43-430 Bielsko-Biała tel./fax. 33/812 4101 lub tel. 33/ 816 88 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIELSKO-BIAŁA LIPNIK

ul. Polna 51b, 43-305 Bielsko-Biała 5 tel.33/814 07 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GŁUBCZYCE

ul. Raciborska 17a, 48-100 Głubczyce tel./fax. 77/ 485 97 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GRZYBOWO

ul. Kościelna 7, 78-132 Grzybowo tel. 94/ 358 12 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATOWICE

ul. Warzywna 26a, 40-545 Katowice tel. 32/252 3718, 32/2528246 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRZYDLINA MAŁA

Krzydlina Mała 70-71, 56-100 Wołów tel. 71 / 736 08 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KUPNO

Kupno 354, 36-145 Widełka tel. 17/ 744 62 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWY SĄCZ

ul. Św. Kunegundy 12A, 33-300 Nowy Sącz tel. 18/ 443 59 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWY SĄCZ

ul. W. Pola 56a, 33-300 Nowy Sącz tel. tel. 18 / 4751722 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OTWOCK

ul. Piłsudskiego 7, 05-400 Otwock tel. 22/ 779 58 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIEKOSZÓW

ul. Częstochowska 52, 26-065 Piekoszów tel. 721221951 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STRUMIEŃ

ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień tel. 33/8570250, tel./fax 33/8571194 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŚWIEBODZICE

ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice tel./fax 74/8543737 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZAWA

ul. Goraszewska 20, 02-910 Warszawa tel. 22/ 642 86 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WROCŁAW

ul. Św. Marcina 12 50-327 Wrocław Tel/fax: 71/322 78 67 Tel. Kom.: 509 265 098 (Dom Notre Dame) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Dom Notre Dame) www.ndwroclaw.com

W duchu Założycielki

Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały założycielkę naszego Zgromadzenia - Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Wiedziała, że miłość i głęboki duch modlitwy czynią owocnymi wszelkie podejmowane przez siostry prace apostolskie. Idąc za przykładem naszej Założycielki nie wykluczamy nikogo z naszej troski. Jesteśmy szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet, często należących do najsłabszych w społeczeństwie. Dajemy pierwszeństwo ubogim. Staramy się być wrażliwe i uważne na wciąż nowe warunki w naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się odkryć, dokąd jesteśmy wezwane i którym z potrzeb świata mamy zaradzić. Dokładamy starań, by określić kim są ubodzy naszych czasów i gdzie istnieje największa potrzeba w dziedzinie wychowywania.Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w jej duchu.

Naśladujemy Chrystusa

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem. Dzielimy się Radosną Nowiną, że Bóg kocha człowieka i czyni go zdolnym do miłości. Nasza praca apostolska ukierunkowana jest na służenie człowiekowi, pomaganie mu poprzez wychowanie w procesie wewnętrznej przemiany.


Wychowujemy

Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Służba wychowawcza Sióstr de Notre Dame nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego kształcenia w państwowych bądź prowadzonych przez Zgromadzenie instytucjach wychowawczych, ale jest zawsze „pracą nad doskonaleniem człowieka”, wszędzie tam, gdzie go stawia na naszej drodze Opatrzność Boża.

Dzięki temu każda siostra, także ta, która nie jest nauczycielką, jest wychowawczynią we wszystkim, czym jest i co czyni, powołaną, by przez sposób swojego życia i służby umożliwiać innym stały wzrost wewnętrzny. Wspieramy człowieka, by rozwinął się w pełni swej jednorazowości, by osiągnął pełnię swych możliwości jako osoba stworzona na obraz Boży, by wszechstronnie rozwijał każdy aspekt swego życia. Pobudzamy do rozwoju zdolności uczuciowe, społeczne i intelektualne, popieramy wzrost moralny i religijny. Zachęcamy do sensownego i twórczego wykorzystania czasu wolnego. Wychowujemy zachęcając, by zdobywane umiejętności wykorzystywać dla dobra innych, dla budowania świata bardziej ludzkiego. Jak nasza Założycielka, jesteśmy przekonane, że świat przemienia się, gdy przemienia się człowiek.

Instytucje wychowawcze

Prowadzimy bursy dla studentek, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych chłopców, przedszkola, świetlice, wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stałą, noworozwijającą się formą służby dzieciom i młodzieży jest wolontariat.

Katecheza

 Katecheza w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w przedszkolach jest ważną dziedziną realizowania naszej wychowawczej służby wobec dzieci i młodzieży.

 Formacja dzieci i młodzieży

Wychowujemy nie tylko w szkole i naszych instytucjach wychowawczych. Starając się wychodzić na przeciw potrzebom dzieci i młodziey, organizujemy dla nich różne propozycje formacji. Organizujmy rekolekcje i dni skupienia, warsztaty oraz wycieczki.

Prowadzimy grupy przy parafiach takie jak: Grupy Maryjne, schole. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach religijnych: pielgrzymkach, diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach modlitewnych. Wraz z dziećmi i młodzieżą aktywnie włączamy się w życie wspólnot parafialnych, na terenie których pracujemy.

 Apostolat modlitwy i cierpienia

Jako nieodłączny element naszej służby uznajemy modlitwy i cierpienia naszych starszych i chorych współsióstr.

Służba wspólnocie

Aby nasze wspólnoty mogły sprawnie funkcjonować, wiele sióstr podejmuje służbę przewodzenia wspólnocie oraz troskę o podstawowe potrzeby sióstr lub podopiecznych jako kucharki, furtianki lub angażując się w inne dzieła także niezbędne w codziennym życiu.
 

Poza granicami

 
Potrzeby naszego międzynarodowego Zgromadzenia oraz wrażliwość na konkretne wezwania sprawiają, że siostry są gotowe służyć sprawie Ewangelii także poza granicami naszego kraju podejmując różne prace dla Zgromadzenia (międzynarodowy nowicjat, finanse Zgromadzenia) lub pracę misyjną. Od 1990 roku nasze siostry pracują w Gambii w Zachodniej Afryce. Od września 2018 roku jedna z naszych sióstr wyjechała do Peru, gdzie pracuje w parafialnym przedszkolu oraz podejmuje pracę przy parafii prowadząc katechezy, spotkania dla służby liturgicznej ołtarza, zespołu muzycznego, seniorów, a także dbając o oprawę muzyczną Liturgii oraz w razie nieobecności kapłana przewodnicząc modlitwie, udzielając Komunii świętej oraz dbając o życie duchowe i religijne parafian. W najbliższym czasie jedna z sióstr rozpocznie pracę w Sudanie.