Gdzie jesteśmy:

Wspólnoty Polskiej Prowincji

OPOLE

ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole tel./fax. 77/ 402 50 85; 77 423 10 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIELSKO-BIAŁA

ul. Schodowa 6, 43-430 Bielsko-Biała tel./fax. 33/812 4101 lub tel. 33/ 816 88 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIELSKO-BIAŁA LIPNIK

ul. Polna 51b, 43-305 Bielsko-Biała 5 tel.33/814 07 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GŁUBCZYCE

ul. Raciborska 17a, 48-100 Głubczyce tel./fax. 77/ 485 97 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GRZYBOWO

ul. Kościelna 7, 78-132 Grzybowo tel. 94/ 358 12 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATOWICE

ul. Warzywna 26a, 40-545 Katowice tel. 32/252 3718, 32/2528246 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRZYDLINA MAŁA

Krzydlina Mała 70-71, 56-100 Wołów tel. 71 / 736 08 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KUPNO

Kupno 354, 36-145 Widełka tel. 17/ 744 62 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWY SĄCZ

ul. Św. Kunegundy 12A, 33-300 Nowy Sącz tel. 18/ 443 59 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWY SĄCZ

ul. W. Pola 56a, 33-300 Nowy Sącz tel. tel. 18 / 4751722 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OTWOCK

ul. Piłsudskiego 7, 05-400 Otwock tel. 22/ 779 58 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIEKOSZÓW

ul. Częstochowska 52, 26-065 Piekoszów tel. 721221951 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STRUMIEŃ

ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień tel. 33/8570250, tel./fax 33/8571194 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŚWIEBODZICE

ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice tel./fax 74/8543737 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZAWA

ul. Goraszewska 20, 02-910 Warszawa tel. 22/ 642 86 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WROCŁAW

ul. Św. Marcina 12 50-327 Wrocław Tel/fax: 71/322 78 67 Tel. Kom.: 509 265 098 (Dom Notre Dame) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Dom Notre Dame) www.ndwroclaw.com

W duchu Założycielki

Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały założycielkę naszego Zgromadzenia - Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Wiedziała, że miłość i głęboki duch modlitwy czynią owocnymi wszelkie podejmowane przez siostry prace apostolskie. Idąc za przykładem naszej Założycielki nie wykluczamy nikogo z naszej troski. Jesteśmy szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet, często należących do najsłabszych w społeczeństwie. Dajemy pierwszeństwo ubogim. Staramy się być wrażliwe i uważne na wciąż nowe warunki w naszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się odkryć, dokąd jesteśmy wezwane i którym z potrzeb świata mamy zaradzić. Dokładamy starań, by określić kim są ubodzy naszych czasów i gdzie istnieje największa potrzeba w dziedzinie wychowywania.Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w jej duchu.

Naśladujemy Chrystusa

Nasza służba apostolska jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa, byśmy kontynuowały Jego misję jednoczenia ludzi z Ojcem. Dzielimy się Radosną Nowiną, że Bóg kocha człowieka i czyni go zdolnym do miłości. Nasza praca apostolska ukierunkowana jest na służenie człowiekowi, pomaganie mu poprzez wychowanie w procesie wewnętrznej przemiany.


Wychowujemy

Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy. Służba wychowawcza Sióstr de Notre Dame nie ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego kształcenia w państwowych bądź prowadzonych przez Zgromadzenie instytucjach wychowawczych, ale jest zawsze „pracą nad doskonaleniem człowieka”, wszędzie tam, gdzie go stawia na naszej drodze Opatrzność Boża.

Dzięki temu każda siostra, także ta, która nie jest nauczycielką, jest wychowawczynią we wszystkim, czym jest i co czyni, powołaną, by przez sposób swojego życia i służby umożliwiać innym stały wzrost wewnętrzny. Wspieramy człowieka, by rozwinął się w pełni swej jednorazowości, by osiągnął pełnię swych możliwości jako osoba stworzona na obraz Boży, by wszechstronnie rozwijał każdy aspekt swego życia. Pobudzamy do rozwoju zdolności uczuciowe, społeczne i intelektualne, popieramy wzrost moralny i religijny. Zachęcamy do sensownego i twórczego wykorzystania czasu wolnego. Wychowujemy zachęcając, by zdobywane umiejętności wykorzystywać dla dobra innych, dla budowania świata bardziej ludzkiego. Jak nasza Założycielka, jesteśmy przekonane, że świat przemienia się, gdy przemienia się człowiek.

Instytucje wychowawcze

Prowadzimy bursy dla studentek, domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych chłopców, przedszkola, świetlice, wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stałą, noworozwijającą się formą służby dzieciom i młodzieży jest wolontariat.

Katecheza

 Katecheza w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w przedszkolach jest ważną dziedziną realizowania naszej wychowawczej służby wobec dzieci i młodzieży.

 Formacja dzieci i młodzieży

Wychowujemy nie tylko w szkole i naszych instytucjach wychowawczych. Starając się wychodzić na przeciw potrzebom dzieci i młodziey, organizujemy dla nich różne propozycje formacji. Organizujmy rekolekcje i dni skupienia, warsztaty oraz wycieczki.

Prowadzimy grupy przy parafiach takie jak: Grupy Maryjne, schole. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach religijnych: pielgrzymkach, diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach modlitewnych. Wraz z dziećmi i młodzieżą aktywnie włączamy się w życie wspólnot parafialnych, na terenie których pracujemy.

 Apostolat modlitwy i cierpienia

Jako nieodłączny element naszej służby uznajemy modlitwy i cierpienia naszych starszych i chorych współsióstr.

Służba wspólnocie

Aby nasze wspólnoty mogły sprawnie funkcjonować, wiele sióstr podejmuje służbę przewodzenia wspólnocie oraz troskę o podstawowe potrzeby sióstr lub podopiecznych jako kucharki, furtianki lub angażując się w inne dzieła także niezbędne w codziennym życiu.
 

Poza granicami

 
Potrzeby naszego międzynarodowego Zgromadzenia oraz wrażliwość na konkretne wezwania sprawiają, że siostry są gotowe służyć sprawie Ewangelii także poza granicami naszego kraju podejmując różne prace dla Zgromadzenia (międzynarodowy nowicjat, finanse Zgromadzenia) lub pracę misyjną. Od 1990 roku nasze siostry pracują w Gambii w Zachodniej Afryce. Od września 2018 roku jedna z naszych sióstr wyjechała do Peru, gdzie pracuje w parafialnym przedszkolu oraz podejmuje pracę przy parafii prowadząc katechezy, spotkania dla służby liturgicznej ołtarza, zespołu muzycznego, seniorów, a także dbając o oprawę muzyczną Liturgii oraz w razie nieobecności kapłana przewodnicząc modlitwie, udzielając Komunii świętej oraz dbając o życie duchowe i religijne parafian. W najbliższym czasie jedna z sióstr rozpocznie pracę w Sudanie.

Base

This section shows the base look of all HTML elements on your page.


Headings

Use the <h1> to <h6> elements to define your headings.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Text-level semantics

The following list gives you a short overview of the most commonly used text-level semantics and how to utilize them.

Element Description
<a> Turn text into hypertext using the a element.
<em> Emphasize text using the em element.
<strong> Imply any extra importance using the strong element.
<code> Define inline code snippets using the code element.
<del> Mark document changes as deleted text using the del element.
<ins> Mark document changes as inserted text using the ins element.
<mark> Highlight text with no semantic meaning using the mark element.
<abbr> Define an abbreviation using the abbr element with a title.
<dfn> Define a definition term using the dfn element with a title.
<small> De-emphasize text for small print using the small element.

Horizontal rule

Create a horizontal rule by using the <hr> element. The greyish line below each section here in the Typography page is an example.


Blockquotes

For quoting multiple lines of content from another source within your document, use the <blockquote> element.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Someone famous
<blockquote>
  <p>Quotation</p>
  <small>Source</small>
</blockquote>

Code blocks

For multiple lines of code, use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block that preserves spaces, tabs and line breaks. Nest a <code> element inside to define the code block.

IMPORTANTBe sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<pre>
  <code>...</code>
</pre>

Lists

Create an unordered list using the <ul> element and the <ol> element for ordered lists. The <li> element defines the list item.

 • Item 1
 • Item 2
  • Item 1
  • Item 2
   • Item 1
   • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 1. Item 1
 2. Item 2
  1. Item 1
  2. Item 2
   1. Item 1
   2. Item 2
 3. Item 3
 4. Item 4
<ul>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ul>
      <li>...</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ol>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ol>
      <li>...</li>
    </ol>
  </li>
</ol>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the lists. You will find more details here.


Description lists

Create a description list using the <dl> element. Use <dt> to define the term and <dd> for the description.

Description lists
A description list defines terms and their corresponding descriptions.
This is a term
This is a description.
This is a term
This is a description.
<dl>
  <dt>...</dt>
  <dd>...</dd>
</dl>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the description lists. You will find more details here.


Tables

You can easily create tables using the <table> element. Use <thead> to define the table headings, <tfoot> to define the table footers and <tbody> to define the table body.

Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>...</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the tables. You will find more details here.


Form

You can easily create forms that contain different elements like <legend>, <input>, <select>, etc.

Form
<form>
  <fieldset>
    <legend>...</legend>
    <input type="text" placeholder="">
    <input type="password" placeholder="">
    <select>
      <option>...</option>
      <option>...</option>
    </select>
  </fieldset>
</form>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the forms. You will find more details here.

Grid

This section shows how you can create different grids layouts with columns and rows.


Gantry5 Grid System

Gantry5 comes with its own CSS framework called "Nucleus". It is based on the Flexbox model and therefore is really flexible and allows you to build advanced layouts.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

Gantry5 grid system or better said "Nucleus" grid system does not have a grid gutter, it uses the .g-content class instead.

As you can see in the above example, all 3 blocks are surrounded by empty space. This empty space comes from the .g-content class which adds some margin and padding to the element.

We have added a utility class to the template which takes care of the unnecessary spacing and makes the whole grid looks more natural. The utility class is called .g-gutter.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

"Nucleus" comes with another very useful class called .size-# where # is the percentage of the whole width of the grid a particular element should occupy.

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2

Block 1
Block 2

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-25">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-75">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

UIkit Grid System

The grid system of UIkit follows the mobile-first approach and accomodates up to 10 grid columns. It uses units with predefined classes inside each grid, which define the column width.

To create the grid container, add the .uk-grid class to a parent element. Add one of the .uk-width-* classes to child elements to determine, how the units shall be sized. The grid supports 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10 unit divisions.

.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-2
.uk-width-1-2
.uk-width-3-10
.uk-width-7-10

<div class="uk-grid">
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
</div>

NOTEYou can find more information about the UIkit Grid System here.

Buttons

This section shows the different button styles and classes you can use.


Default Buttons

Default Button Dark Button Empty Button

<a href="#" class="button">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty">Empty Button</a>

Button Colors

Button Grey Button Green Button Orange Button Purple Button Blue

<a href="#" class="button button-grey">Button Grey</a>
<a href="#" class="button button-green">Button Green</a>
<a href="#" class="button button-orange">Button Orange</a>
<a href="#" class="button button-purple">Button Purple</a>
<a href="#" class="button button-blue">Button Blue</a>

Button Icons

Default Button Dark Button Empty Button Button Green

Button Purple

<a href="#" class="button"><i class="fa fa-fw fa-download"></i> Default Button</a>
<a href="#" class="button dark"><i class="fa fa-fw fa-star"></i> Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty"><i class="fa fa-fw fa-lock"></i> Empty Button</a>
<a href="#" class="button button-green"><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> Button Green</a>
<a href="#" class="button button-purple"><i class="fa fa-fw fa-arrows"></i> Button Purple</a>

Button Sizes

Button XLarge Button Large Button Medium Button Small

Button XSmall

<a href="#" class="button button-xlarge">Button XLarge</a>
<a href="#" class="button dark button-large">Button Large</a>
<a href="#" class="button empty button-medium">Button Medium</a>
<a href="#" class="button button-green button-small">Button Small</a>
<a href="#" class="button button-purple button-xsmall">Button XSmall</a>

Button Block

Default Button
Dark Button
Empty Button

<a href="#" class="button button-block">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark button-block">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty button-block">Empty Button</a>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the buttons. You will find more details here.

Alerts

This section shows the different alert styles and classes you can use.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

<p class="alert alert-success">...</p>
<p class="alert alert-info">...</p>
<p class="alert alert-warning">...</p>
<p class="alert alert-error">...</p>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the alerts. You will find more details here.

Modal

This section shows how easy it is to use modals.

The modal component consists of an overlay, a dialog and a close button.

Class Description
<.uk-modal> Add this class to a <div> element to create the dialog container and an overlay that blanks out the page. It is important to add an id to indicate the element for toggling.
<.uk-modal-dialog> Add this class to a child <div> element to create the dialog box.
<.uk-modal-close> Add this class to an <a> or <button> element to create a close button within the dialog box. We recommend adding the .uk-close class from the Close component to give the button a proper styling, though you can also use text or an image.

You can use any element to toggle a modal dialog. An <a> element needs to be linked to the modal's id. To enable the necessary JavaScript, add the data-uk-modal attribute. If you are using another element, like a button, just add the data-uk-modal="{target:'#ID'}" attribute to target the modal's id.

Open

<!-- This is an anchor toggling the modal -->
<a href="#my-id" data-uk-modal>...</a>

<!-- This is a button toggling the modal -->
<button class="button" data-uk-modal="{target:'#my-id'}">...</button>

<!-- This is the modal -->
<div id="my-id" class="uk-modal">
  <div class="uk-modal-dialog">
    <a class="uk-modal-close uk-close"></a>
    ...
  </div>
</div>

NOTEYou can find more details and options about the modals here.

Lightbox

This section shows how easy it is to create a fancy lightbox for images and videos.

To apply this component, add the data-uk-lightbox attribute to an anchor linking to the image you wish to display. If a title attribute exists it will be displayed as a caption for the lightbox.

Open lightbox

<a href="/my-image.jpg" data-uk-lightbox title="">...</a>

You can link multiple images to the same lightbox and switch between them from within the lightbox, thus creating a gallery. Just add the {group:'my-group'} option to the data attribute of each item using the same name on all items that you want to group.

<a href="/" data-uk-lightbox="{group:'my-group'}">...</a>

A lightbox is not restricted to images. Other media, like videos, can be displayed inside a lightbox and it will automatically generate the correct output by evaluating your path.

Image MP4 Vimeo YouTube

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Tooltip

This section shows how easy it is to create a nicely looking tooltip.

To create a tooltip, add the data-uk-tooltip attribute to an element. You also need to add a title attribute, whose value will represent your tooltip's text.

Hover me

<button class="button" data-uk-tooltip title="">...</button>
<span data-uk-tooltip title="">...</span>

Add one of the following options to the data-uk-tooltip attribute to adjust the tooltip's alignment.

Attribute Description Example
<pos:'top'> Aligns the tooltip to the top.
<pos:'top-left'> Aligns the tooltip to the top left.
<pos:'top-right'> Aligns the tooltip to the top right.
<pos:'bottom'> Aligns the tooltip to the bottom.
<pos:'bottom-left'> Aligns the tooltip to the bottom left.
<pos:'bottom-right'> Aligns the tooltip to the bottom right.
<pos:'left'> Aligns the tooltip to the left.
<pos:'right'> Aligns the tooltip to the right.

<button class="button" data-uk-tooltip="{pos:'bottom-left'}" title="">...</button>

NOTEYou can find more details about the tooltip here.

Tabs

This section shows how easy it is to create a tabbed navigation with different styles.

The Tab component consists of clickable tabs, that are aligned side by side.

Class Description
.uk-tab Add this class to a <ul> element to define the Tab component. Use <a> elements as tab items within the list.
.uk-active Add this class to a list item to apply an active state.
.uk-disabled Add this class to a list item to apply a disabled state.

The data-uk-tab attribute is required for two purposes. Firstly, it enables the responsive behaviour. If the parent container is too small to accomodate all tabs, they will be combined into a dropdown, toggled by a single tab, which represents the active tab item.

And secondly, its functionality is coupled to the Switcher component, which is necessary to dynamically transition through different contents using tabbed navigation.

<ul class="uk-tab" data-uk-tab>
  <li class="uk-active"><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li class="uk-disabled"><a href="#">...</a></li>
</ul>

There are many more options and layouts available for the tabs, for example centered tabs, tabs on the left, tabs on the right, etc. You will find all these details on the UIkit website.

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Accordions

This section shows how easy it is to create a list of items, allowing each item's content to be expanded and collapsed by clicking its header.

To create an Accrodion, add the uk-accordion class and the data-uk-accordion attribute to a container element. Add the uk-accordion-content class to each of the content sections within the container. Finally, add the uk-accordion-title class to any element, like a heading, above the content section to create a toggle.

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

<div class="uk-accordion" data-uk-accordion>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

</div>

NOTEYou can find more details and options about the accordion here.

UIkit

The things you see here, in the Typography page, are just a quick overview of the most commonly used elements. There are actually many, many more cool things that you can use, like Utility classes, Overlays, Text Styles, Switchers, Toggles, Scrollspy, Smooth scroll, Dynamic Grids, Sliders, Slidesets, Slideshows, Parallax, Sticky elements and more!

UIkit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. It comes with a wide range of reusable and combinable components. All UIkit classes are namespaced, so they won't interfere with other frameworks and extensions you might be using.