Pismo święte, żywe Słowo Boga, jest niezbęd­ne dla naszego życia i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działa­ nie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na którą wzywa nas Jego Duch. W ten sposób powoli ale konsekwentnie pociąga nas Bóg ku Sobie i upodabnia do Siebie.