Założycielka naszego Zgromadzenia Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, jako niewiasta silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu,

szczególną troską otaczając ubogich oraz realizując dalekosiężne zamierzenia wychowawcze. W tych darach Ducha, danych naszej Założycielce Matce Teresie, rozpoznajemy rozwijający się stale charyzmat naszego Zgromadzenia.

Matka Teresa gorąco pragnęła jedności wszystkich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi. Duchowe rysy Matki Teresy są obecne w życiu Zgromadzenia. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

1. budowanie głębokiej osobistej więzi z Jezusem, która wyraża się w życiu osobistym, wspólnotowym i apostolskim

2. stałe rozeznawanie i szukanie woli Bożej

3. konteplacyjny styl życia, harmonijna integracja modlitwy, pracy i życia  wspólnotowego

4. akceptacja tajemnicy paschalnej w swoim życiu, dowartościowanie apostolstwa modlitwy i cierpienia sióstr

5. odpowiadanie na naglące potrzeby czasu z umiejętnością dostosowania życia wspólnotowego to potrzeb apostolskich