Nasze z wiary płynące życie wspólne jest znakiem profetycznym Kościoła i jako takie jest służbą Ludowi Bożemu. Jest darem i zadaniem jednocześnie.

Chrystus jest centrum naszej wspólnoty i źródłem naszej jedności; Duch Święty jest więzią łączącą nas między sobą. Chrystus odnawia i podtrzymuje nas Swą obecnością, która znajduje swój najgłębszy wyraz w Eucharystii. Jego całkowity dar z Siebie ożywia i nasze oddanie się w życiu wspólnym.

Budowanie wspólnoty jest zadaniem całego naszego życia. Zgadzamy się na radości i nieuniknione napięcia wynikające z faktu codziennego budowania i odnawiania naszej wspólnoty. W naszych staraniach o miłość siostrzaną i wzajemne noszenie brzemion, doświadczamy jednoczącej mocy miłosiernego Boga. Pełne podziwu dla tajemniczego działania Bożego wśród nas, przeżywamy każdą chwilę naszego życia z wdzięcznością.