O nas

Bóg

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

Obecność

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

Konsekracja

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wychowanie

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

Wizja

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

Na świecie

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Bóg jest Jedynie Koniecznym naszego życia.
Dążymy do trwałej i głębokiej zażyłości z Bogiemi do przeżywania wszystkiego w odniesieniu do Niego.

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia. Przychodzimy do Ojca przez Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Od Jezusa uczymy się, co znaczy być zjednoczonym z Ojcem i posłanym przez Niego.
Codziennie stajemy przed Bogiem w gotowości, by przyjąć Jego bezgraniczną miłość i być przez Niego przemienionymi.
Modlitwa nadaje naszemu życiu zakonnemu kierunek i wyrazistość; podtrzymuje również harmonię naszego życia, w którym, zależnie od potrzeby, podkreślamy raz osobę, kiedy indziej wspólnotę, kiedy indziej znów świat, któremu służymy.
Modlitwa otwiera nas na głębsze odniesienie do Boga, do siebie wzajemnie i do wszystkich ludzi. Jako wspólnota modlimy się z całym Kościołem, oddajemy Bogu uwielbienie, chwałę i dziękczynienie i z głębokim zaufaniem polecamy Mu potrzeby całej ludzkości. (por. Kontytucja Jesteście posłane K 27-29)