O nas

Bóg

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

Obecność

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

Konsekracja

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wychowanie

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

Wizja

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

Na świecie

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

 Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez sposób naszego życia stajemy się czytelnym znakiem wzrastania Królestwa Bożego w świecie odkupionym, choć jeszcze grzesznym. Głosimy pierwszeństwo tego Królestwa, które już jest, a jednocześnie wciąż nadchodzi.

 KONSEKROWANA CZYSTOŚĆ

Napełnione wszechogarniającą miłością Chrystusa, oddajemy Mu z radością całą swoją osobę. W profesji ślubujemy konsekrowaną czystość: uroczyście przyrzekamy żyć w bezżenności i w czystości dla Królestwa Niebieskiego. Upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa oraz stajemy się znakiem Jego powszechnej miłości dla Kościoła i Jego wyzwalającego przymierza z ludzkością.

EWANGELICZNE UBÓSTWO

Ubogacone doświadczeniem miłości Chrystusa ośmielamy się naśladować Go i jak On bezwzględnie zawierzyć dobremu Ojcu. W profesji ślubujemy ewangeliczne ubóstwo: uroczyście przyrzekamy żyć w zależności od wspólnoty w używaniu rzeczy materialnych i w dysponowaniu nimi. Żyjemy skromnie w duchu i w czynie. Ufając Bożej Opatrzności i naszej wspólnocie, stajemy się wolne do służby Królestwu Bożemu.

APOSTOLSKIE POSŁUSZEŃSTWO

W miarę jak coraz bardziej przynależymy do Chrystusa, odczuwamy w sobie Jego nieprzezwyciężone pragnienie, by być posłusznym Ojcu. Wspólnie usiłujemy szukać Jego Woli i ją wypełniać. W profesji ślubujemy apostolskie posłuszeństwo: uroczyście przyrzekamy być posłuszne Bogu w siostrach, które wykonują przysługującą im władzę zgodnie z Konstytucją. Nasze posłuszeństwo jest apostolskie na wzór posłuszeństwa Chrystusa, który posłany od Ojca, był posłuszny do śmierci krzyżowej włącznie, aby wszystkich pojednać z Ojcem, l my jesteśmy bezwarunkowo posłuszne Bogu, który nas posyła, i zawierzamy się Jemu i Jego działaniu.