O nas

Bóg

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

Obecność

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

Konsekracja

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wychowanie

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

Wizja

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

Na świecie

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Znakiem naszego Zgromadzenia jest krzyż z literą M wpisany w okrąg

Nasze siostry służą w 30 krajach. Więcej informacji na naszej międzynarodowej stronie www.gerhardinger.org

świat

 

Symolika znaku Zgromadzenia:

SSND SymbolOkrąg symbolizuje świat… w nim służą Siostry Szkolne de Notre Dame. Świat jest tą konkretną rzeczywistością, w jakiej rozwijają posłannictwo Chrystusa. W świecie realizują pragnienie Założycielki: «ochotnie pójdziemy tam, dokądkolwiek wzywa nas Opatrzność Boża» (list 3623). Na kuli ziemskiej umieszczony jest krzyż. Przypomina on o głębokim przekonaniu Założycielki, że «… cudownie i delikatnie dokonują się Dzieła Boże. Tylko musimy codziennie objąć ukochany Krzyż i nie spuszczać Jezusa z oczu» (list 215). Na świecie i krzyżu jest litera M – symbolizująca Maryję – której Założycielka poświęciła Zgromadzenie i której serdeczna zachęta «zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5) jest dla każdej siostry wezwaniem do posłuszeństwa Bogu. Na odwrocie symbolu jest napis: «wszystkie Dzieła Boże dokonują się powoli i w bólu…»(list 2277). Założycielka kończy to zdanie słowami nadziei: … «ale potem są tym trwalsze i owocują tym wspanialej…»